Privacy Statement

ArtegaWeb, gevestigd aan de Prinsenkade 9a, 4811VB, Breda (hierna: Artega), respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.artega.nl van haar klanten die via deze website(s) een bestelling plaatsen. In dit privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie van de bezoeker wordt verzameld en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Privacy verklaring Artega

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle informatie, waaronder persoonsgegevens, die Artega verzamelt gedurende het bezoek/gebruik van de website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar artega.nl bevatten of waarvan een link op onze website staat.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreekst door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn zullen worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens van Artega.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je je eerst registreren. Door middel van jouw registratie geef je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na registratie bewaren wij via de door jouw gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd) en de gegevens van eerder door jou gedane bestellingen. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de koopovereenkomst, facturering en betaling en om je een overzicht van de door jou gekochte producten te geven.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij jouw naam en adresgegevens aan de door ons gebruikte vervoerder om de bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer je met een creditkaart of vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven wij jouw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Artega samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. En kan ook overige aan haar gelieerde vennootschappen inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij jouw persoonsgegevens als onderdeel van de gegevens, verwerkt kunnen worden.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website(s) invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geÔnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciÎle informatie, zoals onze nieuwsbrief, te ontvangen, kun je je via de afmeldlink, die aanwezig is in iedere mailing, afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Mochten hier vragen over zijn, kan er altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Promoties en prijsvragen

Wanneer u meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals fotoís. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Openbaarmaking aan derden

Artega zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen de gegevens enkel ter beschikking worden gesteld aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van de diensten van Artega. De werknemers van Artega en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Gebruik van cookies

Artega maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken enkel gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wij gebruiken de informatie verkregen door middel van het cookie om jou passende producten te tonen en de site te optimaliseren naar jouw wensen en voorkeuren.

Artega maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geÎigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

Wijzigingen en vragen

Artega behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op de website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken.

Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid of over jouw gegevens, kun je altijd contact opnemen met de klantenservice van Artega. Dit kan via de website of per telefoon 088 788 00 00. Ook kun je de klantenservice bereiken via e-mail (info@artega.nl) of per brief naar ArtegaWeb, prinsenkade 9a, 4811VB, Breda

© 2018-2019 ArtegaWeb. Alle rechten voorbehouden.